درباره ما

با توجه به پراکندگی انتشار سوالات در اینترنت و نبود یک سایت جامع و کامل جهت اطمینان از سوالات آزمونها ، سایت آزمون ها با هدف ایجاد یک منبع جامع و کامل شروع به کار نموده و تمامی تلاش خود را در این جهت می کند.